The book focuses on a unique element in men that changes the lives of those around them and even the course of History.

This is not something reserved for a few mighty men of valor, but for every man. It requires courage, perseverance, faithfulness, willingness of men to serve and even lay down their lives for others. I am referring to the life changing commission of God to walk in Honor; living by its code as an all consuming value in every relationship. Honor can be shown publicly, but also quietly and inconspicuously. It operates through honoring attitudes, words and actions and gives respect, dignity and value to those we deal with daily. It is the high call of every man.

"This is a beautiful and challenging book to read. It is what our nation needs at this
present time o have a bright and secure future. Women and children are crying
out for it." Pastor Chris Mathebula, Hope restoration Ministries.

Manne van Eer

Hierdie boek fokus op 'n unike element in mans wat lewens rondom hulle en selfs die gang van geskiedenis verander. Dit is nie iets wat net vir 'n paarmagtige en dapper mans voorgehou is nie. Dit verg durf, uithouvermoe, getrouheid en bereidheid van mans om te dien en self hulle lewens neer te le vir ander. Die boek verwys na 'n lewens veranderende kommissie van God om te wandel in Eer; volgens Sy kode te leef as 'n alles onvattende waarde in elke verhouding. Eer kan in die openbaar gewys word, maar ook stilletjies en onopgemerk. Dit werk deur houdings van eer, woorde en optrede en gee respek, waardigheid en waarde met wie ons daagliks in aanraking kom? Dit is die hoogste vereiste van elke man.

"Dit is 'n dinamiese en uitdagende boek om te lees.Ons nasie moet in eer herstel word om 'n veilige toekoms vir ons almal te bou.  Vroue en kinders roep uit daarna." Pastoor Chris Mathebula, Hope Restoration Ministries.

aboutnewseventschurches